چت

اصغری - 13865

نام :

اصغری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13865

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02147613203
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

روغنی درجه دو

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

×