چت

اعلام موجودی اسکان فولاد سپهر (مسعودی) - 13838

پروفیل
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی پروفیل 05 بهمن (کد : 54817)

🟡🟡🟡🟡اسکان فولاد سپهر سلام و درود تولید کننده انواع لوله و پروفیل فولادی و انواع زد پروفیل(کارخانه)            🟡🟡🟡🟡انواع پروفیل ضخامت ۲ و ۲.۵ و ۳ 10*20 20*20 20*30 20*40 20*60 40*40 40*80 30*30 30*50 30*60 50*50 60*60 60*40 90*90 🟡🟡🟡🟡🟡 لوله داربستی ضخامت 2 و 2/5 همه ظرفیت موجود هستند ورق st33 کویل گرم_st33_انبار اصفهان3*150 st37 6*140 dd13 10*95      st52 10*110   st52 4*853.2*1155    st33 3.2*1335    st33 3.3*1335    st33   5ton 3.7*1305  st33 5*105      st52 6*145      dd11 8*1275    st33 4*85       st33 4*95        st33 4*1025    st33 8*125   st33 6*95     dd13 6*105   dd13 6*110   dd13 6*145   dd13 6*155   dd11 8*88     st37 8*125   st33 8*125    st52 2.3 * 1245  second  3.5ton 2.3 * 785 second 2.5ton 2.3 * 1275 st33(4-4.5-4.2ton) 2.5 * 1085  second  3.5ton 2.6 * 927 second  3ton 2.7 * 1500 second   3.5ton2.3*1015   st33 2.6*1233    st33 4*137   st332.5*1085 st37 3*1025 st52 3*1117 st37 4.5 ton 5*1339 st33 5.8*105 second 6*115 dd13 6*135 w23 ⬆️کلیه بارها با تایید میباشد⬆️ بازرگانی انواع ورقهای فولاد مبارکه سیاه، روغنی، گالوانیزه، st52 و قلع اندودکارخانه شهرک صنعتی جمبزه مبارکه اصفهان تخلیه و بارگیری رول برشکاری نواربری📞 09134220349 مسعودیhttps://t.me/skanfoladsepehr

پروفیل
18 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی پروفیل 03 بهمن (کد : 54561)

🌼 اسکان فولاد سپهر سلام و درود 🌼تولید کننده انواع لوله و پروفیل فولادی و انواع زد          پروفیل(کارخانه)                                     انواع پروفیل ضخامت ۲ و ۲.۵ و ۳ 10*20 20*20 20*30 20*40 20*60 40*40 40*80 30*30 30*50 30*60 50*50 60*60 60*40 90*90لوله داربستی ضخامت 2 و 2/5 همه ظرفیت موجود هستندورق◽️ورق 3 میل عرض 150   st37◽️ورق 6 میل عرض 140   dd13◽️ورق 2 میل عرض 125   st37◽️ورق 3 میل عرض 125 st37◽️ورق 8 میل عرض 150 st37◽️ورق 10 میل عرض 150 st37◽️ورق 12 میل عرض 150 st37◽️◽️ورق 8 میل آجدار عرض 150با تایید موجود میباشد بازرگانی انواع ورقهای فولاد مبارکه سیاه، روغنی، گالوانیزه، st52 و قلع اندودکارخانه شهرک صنعتی جمبزه مبارکه اصفهان تخلیه و بارگیری رول برشکاری نواربری09134220349 مسعودیhttps://t.me/skanfoladsepehr

ورق گرم (سیاه)
18 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 28 دی (کد : 54191)

⚫️⚪️🟡⚫️⚪️🟡⚫️⚪️🟡⚫️⚪️🟡🌼 اسکان فولاد سپهر سلام و درود 🌼تولید کننده انواع لوله و پروفیل فولادی و انواع زد                              🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡پروفیل(کارخانه)                                                انواع پروفیل ضخامت ۲ و ۲.۵ و ۳ 10*20 20*20 20*30 20*40 20*60 40*40 40*80 30*30 30*50 30*60 50*50 60*60 60*40 90*90لوله داربستی ضخامت 2 و 2/5 همه ظرفیت موجود هستند 🟡🟡🟡🟡🟡🟡 ورق◽️ورق 3 میل عرض 150   st37◽️ورق 6 میل عرض 140   dd13◽️ورق 8 میل عرض 80     st37◽️ورق 2 میل عرض 125   st37 با تایید موجود میباشد بازرگانی انواع ورقهای فولاد مبارکه سیاه، روغنی، گالوانیزه، st52 و قلع اندودکارخانه شهرک صنعتی جمبزه مبارکه اصفهان تخلیه و بارگیری رول برشکاری نواربری09134220349 مسعودیhttps://t.me/skanfoladsepehr

ورق گرم (سیاه)
22 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 22 دی (کد : 53270)

🟢🔴🟣🌺🌸🌼🟢🔴🟣 🌼 اسکان فولاد سپهر سلام و درود 🌼 تولید کننده انواع لوله و پروفیل فولادی و انواع زد 🟡پروفیل (کارخانه)                                                ◽پروفیل جور فولادی انواع پروفیل ضخامت ۲ و ۲.۵ 10*20 20*20 40*40 40*80 30*60 90*90 لوله داربستی ضخامت 2 و 2/5 فولاد همه ظرفیت موجود هستند ◽پروفیل جور اهوازی 10*20 20*20 40*40 40*80 30*60 90*90 همه ظرفیت موجود هستند ◽لوله داربستی با بهترین قیمت در ضخامت های متنوع 🟡ورق ◽️ورق 3 میل عرض 150   st37 ◽◽️ورق 6 میل عرض 140   dd13 ◽️ورق 8 میل عرض 80     st37 ◽️ورق 10 میل عرض 115    st37 ورق 2 میل درجه 2 عرض 150 ورق 2 میل درجه 2 عرض 1000 ورق 1/8 میل درجه 2 عرض 1000 ورق 2 میل درجه 2 عرض 1250 ورق 8 میل st33 عرض 1500 ورق 6 میل dd13 عرض 1150 ورق 6 میل dd13 عرض 1350 ورق 3 عرض 1500 stw23 با تایید موجود میباشد تامین انواع ورقهای فولاد مبارکه سیاه، روغنی، گالوانیزه، st52 و قلع اندود کارخانه شهرک صنعتی جمبزه مبارکه اصفهان تخلیه و بارگیری رول برشکاری نواربری 09134220349 مسعودی https://t.me/skanfoladsepehr

پروفیل
22 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی پروفیل 22 دی (کد : 53269)

🟢🔴🟣🌺🌸🌼🟢🔴🟣 🌼 اسکان فولاد سپهر سلام و درود 🌼 تولید کننده انواع لوله و پروفیل فولادی و انواع زد 🟡پروفیل (کارخانه)                                                ◽پروفیل جور فولادی انواع پروفیل ضخامت ۲ و ۲.۵ 10*20 20*20 40*40 40*80 30*60 90*90 لوله داربستی ضخامت 2 و 2/5 فولاد همه ظرفیت موجود هستند ◽پروفیل جور اهوازی 10*20 20*20 40*40 40*80 30*60 90*90 همه ظرفیت موجود هستند ◽لوله داربستی با بهترین قیمت در ضخامت های متنوع 🟡ورق ◽️ورق 3 میل عرض 150   st37 ◽◽️ورق 6 میل عرض 140   dd13 ◽️ورق 8 میل عرض 80     st37 ◽️ورق 10 میل عرض 115    st37 ورق 2 میل درجه 2 عرض 150 ورق 2 میل درجه 2 عرض 1000 ورق 1/8 میل درجه 2 عرض 1000 ورق 2 میل درجه 2 عرض 1250 ورق 8 میل st33 عرض 1500 ورق 6 میل dd13 عرض 1150 ورق 6 میل dd13 عرض 1350 ورق 3 عرض 1500 stw23 با تایید موجود میباشد تامین انواع ورقهای فولاد مبارکه سیاه، روغنی، گالوانیزه، st52 و قلع اندود کارخانه شهرک صنعتی جمبزه مبارکه اصفهان تخلیه و بارگیری رول برشکاری نواربری 09134220349 مسعودی https://t.me/skanfoladsepehr

پروفیل
28 آذر، 1401 2 سال پیش

اعلام موجودی پروفیل 28 آذر (کد : 51180)

انواع پروفیل 40*40 20*20 ضخامت 2 و 2/5 40*80 30*60 لوله داربستی ضخامت 2 و 2/5 فولاد همه ظرفیت موجود هستند ورق 6 میل 2/5*2 یک بسته شرکت اسکان فولاد سپهر

ورق گرم (سیاه)
29 آبان، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 آبان (کد : 48671)

🌼اسکان فولاد سپهر🌼 شنبه 28 آبان ماه 1401 🟡ورق سیاه فولاد مبارکه (ظرفیت) - بارگیری از انبار اصفهان 2رول عرض 1/25 ⬅️ 21300 تومان 2/5رول عرض 1/25 ⬅️ 21100 تومان 3رول عرض 1/5 ⬅️ 22100 تومان 4رول عرض 1/5 ⬅️ 21000 تومان 5رول عرض 1/5 ⬅️ 20600 تومان 6رول عرض 1.5 ⬅️ 20800 تومان 6شیت1.5*6 ⬅️ 21000 تومان 8رول عرض 1.5 ⬅️ 20500 تومان 8شیت1.5*6 ⬅️ 20700 تومان 10رول عرض 1.5 ⬅️ 20500 تومان 10شیت*1/5*6 ⬅️ 20700 تومان 12رول عرض 1.5 ⬅️ 20500 تومان 12شیت*1/5*6 ⬅️ 20700 تومان 15رول عرض 1.5 ⬅️ 20500 تومان 15شیت*1/5*6 ⬅️ 20700 تومان 🟡ورق سبا (ظرفیت) - بارگیری از انبار اصفهان 2رول عرض 1/25 ⬅️ 21300 تومان 2/5رول عرض 1/25 ⬅️ 21100 تومان 3رول عرض 1/5 ⬅️ 22100 تومان 4رول عرض 1/5 ⬅️ 20800 تومان 5رول عرض 1/5 ⬅️ 20600 تومان 6رول عرض 1.5 ⬅️ 20500 تومان 6شیت1.5*6 ⬅️ 20700 تومان 8رول عرض 1.5 ⬅️ 20500 تومان 8شیت1.5*6 ⬅️ 20700 تومان 10رول عرض 1.5 ⬅️ 20500 تومان 10شیت*1/5*6 ⬅️ 20700 تومان 12رول عرض 1.5 ⬅️ 20500 تومان 12شیت*1/5*6 ⬅️ 20700 تومان 🟡ورق سیاه ST52 (ظرفیت) 4رول عرض 1.5 ⬅️ 23900 تومان 5رول عرض 1.5 ⬅️ 23900 تومان 10رول عرض 1.5 ⬅️ 23900 تومان 12رول عرض 1.5 ⬅️ 23900 تومان

ورق گالوانیزه
28 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 28 مهر (کد : 45943)

کلاف رنگی فولاد 🔴قرمز RAL 3000 0.45*1200 sec 0.50*1250 sec RaL 3005 0.50*1250 sec 🟠نارنجی RAL 2004 0.47*1250 DX51D EN 🔵آبی RAL 5015 0.42*1250 sec 0.50*1250 sec 0.70*1250 sec 🔘طوسی RAL 7040 0.50*1250 sec 🟤قهوه ای RAL 8017 0.50*1250 sec RAL 830 0.50*1250 sec ⚪️سفید RAL 9016 0.50*1250 sec 0.80*1250 FEP01 RAL 9191 0.50*1000 sec

ورق اسید شویی
28 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 28 مهر (کد : 45942)

ورق اسید شویی درجه۲ فولاد 2.5*1215 رول سبک انبار شهرستان 5.3*1060 انبار اصفهان

ورق روغنی (سرد)
28 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 28 مهر (کد : 45941)

کلاف سرد فولاد مبارکه 0.60*800 sec 0.67*1350 sec 0.70*1130 sec 0.70*1325 sec 0.80*790 sec 0.80*1230 sec 0.80*1300 sec 0.80*1385 DC05 1.1*1110 sec 1.2*1100 sec 1.5*1150 sec 1.7*870 DC01

ورق گالوانیزه
24 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 24 مهر (کد : 45689)

کلاف رنگی فولاد 🔴قرمز RAL 3000 0.45*1200 sec 0.50*1250 sec RaL 3005 0.50*1250 sec 🟠نارنجی RAL 2004 0.47*1250 DX51D EN 🔵آبی RAL 5015 0.42*1250 sec 0.50*1250 sec 0.70*1250 sec 🔘طوسی RAL 7040 0.50*1250 sec 🟤قهوه ای RAL 8017 0.50*1250 sec RAL 830 0.50*1250 sec ⚪️سفید RAL 9016 0.50*1250 sec 0.80*1250 FEP01 RAL 9191 0.50*1000 sec

ورق گرم (سیاه)
11 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 11 مهر (کد : 45220)

موجودی ورق سیاه 10*1500 ST37 12*1500 ST37 15*1500 ST37 09134639867

ورق گالوانیزه
10 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 10 مهر (کد : 45186)

موجودی ورق رنگی در مجموعه شرکت اسکان فولاد سپهر 🌈رنگی 🟢سبز ۵۰*۱۲۵۰ فولاد 🟠نارنجی ۵۰*۱۲۵۰ فولاد 🔵آبی ۵۰*۱۲۵۰ فولاد 🔴قرمز ۵۰*۱۲۵۰ فولاد دفتراصفهان : 0313 223 28 90 0313 32218440 0313 224 52 56 0913 463 9867 مسعودی : 0913 422 0349 0912 2778861

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 09 مهر (کد : 45095)

موجودی ورق گرم در شرکت اسکان فولاد سپهر 3*1500 ST37 4*1500 ST37 2.6*1230 ST33 5.3*102.5 ST33 2*1250 ST37 شماره تماس با مجموعه : 09134639867 031-32232890 031-32218440 031-32245256

پروفیل
02 مهر، 1401 2 سال پیش

صورت بار پروفیل 02 مهر (کد : 44969)

🌼 اسکان فولاد سپهر سلام و درود 🌼 تولید کننده انواع لوله و پروفیل فولادی و انواع زد 🟡پروفیل (کارخانه) ◽️پروفیل جور فولادی ◽️پروفیل جور اهوازی ⬇️ ◽️لوله داربستی با بهترین قیمت در ضخامت های مختلف 🟡ورق ◽️ورق ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۲۵ ◽️ورق ۲۵ میل ۱۲۵*۶ 🟡فروش ویژه پروفیل فولادی ۴۰*۸۰ ارسال به سراسر ایران 🟡 موجود در کارخانه🏗 تهیه و تامین انواع ورقهای فولاد مبارکه سیاه، روغنی، گالوانیزه، st۵۲ و قلع اندود کارخانه شهرک صنعتی جمبزه مبارکه اصفهان تخلیه و بارگیری رول ۰۹۱۳۴۲۲۰۳۴۹ مسعودی

ورق روغنی (سرد)
31 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 31 شهریور (کد : 44888)

روغنی درجه ۲ 2*1200 2*1013 2.3*1100

ورق اسید شویی
31 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 31 شهریور (کد : 44887)

اسیدشویی 2*1220

ورق گالوانیزه
31 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 31 شهریور (کد : 44886)

🌈رنگی 🟠نارنجی ۵۰*۱۲۵۰ فولاد 🔵آبی ۵۰*۱۲۵۰ فولاد 🔴قرمز ۵۰*۱۲۵۰ فولاد

ورق گرم (سیاه)
31 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 31 شهریور (کد : 44885)

2*1000 سبا و فولاد فابریک و اصلاح شده 6*1500 st37 10*1500 st37 12*1500 st37 15*1500 st37 4*147 ST37 5*109 ST37 5*1250 ST37 3.5*1000 ST33 4*1650 ST33

ورق گرم (سیاه)
23 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 23 شهریور (کد : 44190)

3*1400 st33 3.3*1275 st33 3.5*1000 st33 4*1160 st33 5*805 st33 6*800 st33 8*950 st33 8*1400 st33 10* 1000 st33 10* 1275 st33 4*1250 ST37 4*1250 SEC سبا 3*1230 st22 رول سبک 2*1000 st37 سبا اصلاح شده

ورق گرم (سیاه)
22 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 شهریور (کد : 43989)

#St33 3.2*115 3.3*103 3.3*1275 3.5*1000 4*1275 5*805 10*1275

ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 19 شهریور (کد : 43479)

ورق برشی 2*1250*2500 5000kg 5*1500*6000 2*1000 st37 سبا 2*1250 2.5*1250 4*1250 سبا 3*1500 st37 4*1500 st37 سبا و فولاد 15*1500 st37

ورق گرم (سیاه)
17 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 17 شهریور (کد : 43405)

3.5*1000 st33 4*950 st52 6*800 st33 6*900 st33 10*1275 st33 14*1525 st33 14.5 *1500 st33

ورق گرم (سیاه)
16 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 شهریور (کد : 43354)

2.5*1000 st22 3*1000 st22 4*1000 st22 09134639867

ورق گرم (سیاه)
16 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 شهریور (کد : 43353)

2*1250 st37 سبا انبار اطراف تهران

ورق گرم (سیاه)
13 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 13 شهریور (کد : 43144)

۴*۱۲۵۰ سبا قیمت مناسب ۳*۱۲۵ St37 فولاد ورق گیلان ۱.۵*۱۰۰۰ ۱.۸*۱۰۰۰ ۲*۱۰۰۰ ۲.۵*۱۰۰۰ ۳*۱۰۰۰ ۳.۵*۱۰۰۰ ۴*۱۰۰۰ ۴.۵*۱۰۰۰ ۵*۱۰۰۰ ۶*۱۰۰۰ ۸*۱۰۰۰

پروفیل z (زد)
10 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار پروفیل z(پرلین) 10 شهریور (کد : 43003)

🌼 اسکان فولاد سپهر سلام و درود 🌼 تولید کننده انواع لوله و پروفیل فولادی و انواع زد 🟡پروفیل (کارخانه) ◽️پروفیل جور فولادی ◽️پروفیل جور اهوازی ⬇️ ◽️لوله داربستی با بهترین قیمت در ضخامت های مختلف 🟡ورق ◽️ورق ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۲۵ ◽️ورق ۲۵ میل ۱۲۵*۶ 🟡فروش ویژه پروفیل فولادی 40*80 ارسال به سراسر ایران 🟡 موجود در کارخانه🏗 تهیه و تامین انواع ورقهای فولاد مبارکه سیاه، روغنی، گالوانیزه، st52 و قلع اندود کارخانه شهرک صنعتی جمبزه مبارکه اصفهان تخلیه و بارگیری رول 09134220349 مسعودی

پروفیل
10 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار پروفیل 10 شهریور (کد : 43002)

🌼 اسکان فولاد سپهر سلام و درود 🌼 تولید کننده انواع لوله و پروفیل فولادی و انواع زد 🟡پروفیل (کارخانه) ◽️پروفیل جور فولادی ◽️پروفیل جور اهوازی ⬇️ ◽️لوله داربستی با بهترین قیمت در ضخامت های مختلف 🟡ورق ◽️ورق ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۲۵ ◽️ورق ۲۵ میل ۱۲۵*۶ 🟡فروش ویژه پروفیل فولادی 40*80 ارسال به سراسر ایران 🟡 موجود در کارخانه🏗 تهیه و تامین انواع ورقهای فولاد مبارکه سیاه، روغنی، گالوانیزه، st52 و قلع اندود کارخانه شهرک صنعتی جمبزه مبارکه اصفهان تخلیه و بارگیری رول 09134220349 مسعودی

ورق گرم (سیاه)
15 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 15 تیر (کد : 41636)

◽️ ورق 15 فولاد st52 موجود

پروفیل z (زد)
15 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار پروفیل z(پرلین) 15 تیر (کد : 41635)

📆 چهارشنبه 15/04/1401 تولید کننده لوله و پروفیل ⬇️ قیمت پروفیل (کارخانه) ◽️پروفیل z18 ضخامت ۲.۵ فولاد = ۲۲۵.۰۰۰ با تایید ◽️ورق 15 فولادst52 موجود

×