آگهی های خرید آردی - 13832

ورق روغنی (سرد)
14 تیر، 1401 9 ماه پیش

خرید ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ضخامتهای 1/5 و 1/25 کوتاه و بلند یک رول و ورق روغنی ابعادی ضخامت 1/5 و 1/25 ابعاد 120 در طول غرب و مبارکه هستیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
14 تیر، 1401 9 ماه پیش

خرید ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1/5 عرض 1 هستیم.

×