چت

آردی - 13832

نام :

آردی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13832

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

گالوانیزه و روغنی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

همدان ،همدان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

×