فارسیان فراز فرنام (مراثی) - 13805

فارسیان فراز فرنام

مراثی

45%
جزئیات...
نام شرکت :

فارسیان فراز فرنام

نام مدیر عامل :

مراثی

کد کاربری :

f24-13805

وب سایت :

-

ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1386

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فارسیان فراز فرنام تهیه و تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه رنگی انواع مقاطع طویل . نبشی و ناودانی و تیراهن و میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان خیابان فردوسی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×