آگهی های خرید عظیمی - 13783

تجهیزات و ماشین آلات
07 تیر، 1401 11 ماه پیش

خریدار دستگاه گیوتین

خریدار دستگاه گیوتین برای برش ورق استیل ضخامت 2 میل هستم.

×