عظیمی - 13783

نام :

عظیمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13783

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 04134474504
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

دستگاه گیوتین

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×