بازرگانی آرتام تجارت آذر پویا (مجید طباخی بناب) - 13692

بازرگانی آرتام تجارت آذر پویا

مجید طباخی بناب

53%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی آرتام تجارت آذر پویا

نام مدیر عامل :

مجید طباخی بناب

کد کاربری :

f24-13692

وب سایت :

https://t.me/artamtejaratazarpouyaa

ایمیل :

-

تلفن : 04133869373 ، 04133869363 ،
شناسه ملی :

14010486255

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

2082

توضیحات :

آرتام تجارت آذر پویا عرضه کننده محصولات کارخانجات فولاد : شاهین بناب ، ظفر، صائب ، میانه ، شاهرود ، نیشابور ، سیرجان ، رادهمدان ، سلفچگان قم، امیرکبیر ، هشترود و ... ( میلگرد- تیرآهن – نبش – ورق – شمش )

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

نبش کارخانجات : نستا - آذر نبش - ناب تبریز - شکفته مشهد و .....

دسته محصول :

میلگرد کلاف

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

انواع کلاف (ساختمانی ، کششی - فوق کشش ) ذوبی - ابهر - نطنز - ملایر و ........

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

تیرآهن کارخانجات : ذوب - ظفر بناب - نستا - کرمانشاه و....

دسته محصول :

شمش و تختال

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

شمش کارخانجات داخلی 5sp , 3sp

دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

عرضه کننده محصولات کارخانجات فولاد : شاهین بناب ، ظفر، صائب ، میانه ، شاهرود ، نیشابور ، سیرجان ، رادهمدان ، سلفچگان قم، امیرکبیر ، هشترود و ... میلگرد- تیرآهن – نبش – ورق – شمش

×