مختاری (مفتول سازی) - 13617

مختاری

مفتول سازی

44%
جزئیات...
نام :

مختاری

نام تجاری :

مفتول سازی

کد کاربری :

f24-13617

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مفتول سازی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها