مهدی باقری (ماهان کرکره سپاهان) - 13611

مهدی باقری

ماهان کرکره سپاهان

44%
جزئیات...
نام :

مهدی باقری

نام تجاری :

ماهان کرکره سپاهان

کد کاربری :

f24-13611

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

قراضه و ضایعات .

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

بوشهر ،بوشهر

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)