چت

آگهی های خرید کاظمی (کوبش کاران نامی) - 13577

فلزات آلیاژی
22 آبان، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق آلیاژی

خریدار ورق CK45 با ضخامت 3 میل و عرض 53.2 به میزان 1/5 تن هستیم.

فلزات آلیاژی
04 خرداد، 1401 2 سال پیش

خرید تسمه ck45

خرید تسمه ck45 ضخامت 4 عرض مختلف . مقدار 2 تن هستیم.

×