کاظمی (کوبش کاران نامی) - 13577

کاظمی

کوبش کاران نامی

44%
جزئیات...
نام :

کاظمی

نام تجاری :

کوبش کاران نامی

کد کاربری :

f24-13577

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کوبش کاران نامی تولید واشر

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مرکزي ،ساوه

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت بولت و پیچ و مهره و بست

مشخصات:

تولید واشر

×