چت

کاظمی (کوبش کاران نامی) - 13577

نام :

کاظمی

نام تجاری :

کوبش کاران نامی

کد کاربری :

f24-13577

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 09121554039
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کوبش کاران نامی تولید واشر

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مرکزي ،ساوه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت بولت و پیچ و مهره و بست

مشخصات:

تولید واشر

×