صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا (علی شمس) - 13526

صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا

علی شمس

44%
جزئیات...
نام شرکت :

صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا

نام مدیر عامل :

علی شمس

کد کاربری :

f24-13526

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا تولید کننده انواع شمش 5SP - 150*150 در طولهای 12 و 6 متری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان شهرک رازی

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

شمش

مشخصات:

تولید کننده انواع شمش