اصفهان صنعت (سلمان پیرستانی) - 13521

اصفهان صنعت

سلمان پیرستانی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

اصفهان صنعت

نام مدیر عامل :

سلمان پیرستانی

کد کاربری :

f24-13521

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03133862079
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

اصفهان صنعت فروش انواع ورق های ضخیم بار مبارکه انواع ورق رنگی مبارکه ورق روغنی ورق اسیدشویی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

ضخیم بار

×