چت

ماهور پروفیل آسیا

مهندس زارع

87%
جزئیات...

آگهی های خرید ماهور پروفیل آسیا (مهندس زارع) - 13496

ورق گرم (سیاه)
30 دی، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 8 میل عرض 1500 با گرید stw22 به میزان تک رول میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
05 مهر، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق های زیر میباشیم. ورق 2 میل 1 متر به میزان 40 تن ورق 2 میل عرض125 به میزان 40 تن ورق 3 میل عرض 125 به میزان 40 تن ورق 4 میل عرض 1 به میزان 20 تن ور ...

ورق گرم (سیاه)
03 مهر، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 6-8-10-12-15 با عرض 1500 هر کدام 1 ظرفیت میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
27 شهریور، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 6 و 8 و 10 و 12 و 15 میل عرض 1500 به صورت مدت دار از یک ماه به بالا از هرکدام یک ظرفیت خریداریم. 09120660963

ورق گرم (سیاه)
18 شهریور، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم. کویل گرم فولاد مبارکه به ضخامت ۲ میل عرض ۱۰۰۰ الی ۱۲۵۰ به میزان ۵۰ تن پرداخت ۹۰ روزه کویل گرم فولاد مبارکه به ضخامت ۲/۵ م ...

ورق گرم (سیاه)
18 شهریور، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار کویل گرم با مشخصات زیر میباشیم. ورق گرم مبارکه به ضخامت ۶ میل عرض ۱۵۰۰به میزان ۵۰ تن به مدت ۹۰ روز ورق گرم مبارکه به ضخامت ۸ میل عرض ۱۵۰۰ به میزان ۵۰ تن ...

ورق گرم (سیاه)
14 شهریور، 1402 9 ماه پیش

خریدار کویل گرم

خریدار کویل گرم با مشخصات زیر میباشیم. ورق گرم مبارکه به ضخامت 6 میل عرض 1500به میزان 50 تن به مدت 90 روز ورق گرم مبارکه به ضخامت 8 میل عرض 1500 به میزان 50 ...

ورق گرم (سیاه)
14 شهریور، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم. کویل گرم فولاد مبارکه به ضخامت 2 میل عرض 1000 الی 1250 به میزان 50 تن پرداخت 90 روزه کویل گرم فولاد مبارکه به ضخامت 2/5 ...

ورق گرم (سیاه)
05 شهریور، 1402 10 ماه پیش

خریدار کویل گرم

خریدار کویل گرم با مشخصات در فایل پیوست می باشیم:

ورق گرم (سیاه)
25 مرداد، 1402 10 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 2 تا 5 میل عرض 1000 با بالا با پراخت 60 روزه خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
14 مرداد، 1402 10 ماه پیش

خریدار ورق اکسین

خریدار ورق اکسین ابعاد 2 * 12 با ضخامتهای 20 میل و 25 میل با چک با سررسید 60 روز از تاریخ تحویل کالا هستیم.

ورق گرم (سیاه)
12 مرداد، 1402 10 ماه پیش

خریدار کویل گرم

♨️خریدار کویل گرم 2 میل تا 5 میل عرض 1000 تا 1250 با چک با سررسید90 روز از تاریخ تحویل کالا می باشیم. ♨️ با مشخصات پیوست 💢09051188452 💢09120660963

ورق گرم (سیاه)
08 مرداد، 1402 11 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم. ورق 8 میل عرض 1500 به میزان 23 تن ورق 10 میل عرض 1500 به میزان 22 تن با سر رسید 45 روزه از تاریخ تحویل کالا ورق 15 میل ...

ورق گرم (سیاه)
11 تیر، 1402 12 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه اعتباری سه ماهه با چک خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
11 تیر، 1402 12 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ST۱۲ویاSSCSبا ضخامت های ۸۰و ۹۰ با شرایط خرید مدت دار با چک حداقل ۶۰روزه میباشیم.

ورق روغنی (سرد)
06 تیر، 1402 12 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ST12ویاSSCSبا ضخامت های 80و 90 با شرایط خرید مدت دار با چک حداقل 60روزه میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
06 شهریور، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

ورق آهن 10 میلیمتر به عرض 1.5 و طول 6 متر به میزان 100 تن خریداریم

ورق گالوانیزه
02 تیر، 1401 2 سال پیش

خرید ورق گالوانیزه

خریدار ورق 60 عرض 1 متر دشتستان هستیم.

×