اسکندری

مهندسی معدنی نوآوران

44%
جزئیات...

آگهی های خرید اسکندری (مهندسی معدنی نوآوران) - 13474

ورق گرم (سیاه) نبشی ناودانی
29 مرداد، 1401 10 ماه پیش

خرید ورق گرم و نبشی و ناودانی

خریدار ورق های فولادی گرم با ضخامتهای 6 و 8 و 10 و 12 و 15 و 20 و 25 و تعدادی نبشی و ناودانی و پیچ و مهره ، با مشخصات ارسالی می باشیم.

قوطی ستونی
30 فروردین، 1401 1 سال پیش

خریدار قوطی و پروفیل

خریدار قوطی و پروفیل با مشخصات زیر : پروفیل 15 * 15 تعداد 60 شاخه پروفیل 9 * 9 تعداد 5 شاخه پروفیل 6 * 3 تعداد 10 شاخه پروفیل 5 * 6 تعداد 6 شاخه

نبشی
30 فروردین، 1401 1 سال پیش

خرید نبشی 5

خریدار نبشی 5 طول 6 متری به تعداد 40 شاخه هستیم.

پروفیل z(پرلین)
30 فروردین، 1401 1 سال پیش

خریدار پروفیل z

خریدار پروفیل z ابعاد 180 * 60 * 20 * 3 طول 12 متری تعداد 175 شاخه هستیم.

×