شعاعی (آهن آلات شعاعی) - 13443

شعاعی

آهن آلات شعاعی

44%
جزئیات...
نام :

شعاعی

نام تجاری :

آهن آلات شعاعی

کد کاربری :

f24-13443

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن آلات شعاعی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،كرمان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار