مهرداد شیروانی (استوار فلز) - 13401

مهرداد شیروانی

استوار فلز

60%
جزئیات...
نام :

مهرداد شیروانی

نام تجاری :

استوار فلز

کد کاربری :

f24-13401

وب سایت :

https://darkob.co.ir/

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

استوار فلز خدمات تخلیه و بارگیری امانت داری مجهز به باسکول تریلی کش

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

مشخصات:

استوار فلز خدمات تخلیه و بارگیری . و انبار داری و باسکول

×