نام :

مهرداد شیروانی

نام تجاری :

استوار فلز

کد کاربری :

f24-13401

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

استوار فلز خدمات تخلیه و بارگیری امانت داری مجهز به باسکول تریلی کش

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

استوار فلز خدمات تخلیه و بارگیری . و انبار داری و باسکول

فایل های ضمیمه :
گالری تصاویر

اعلام موجودی مهرداد شیروانی

مشاهده بیشتر

درخواست خرید مهرداد شیروانی

مشاهده بیشتر