رستمی (صبا) - 13382

نام :

رستمی

نام تجاری :

صبا

کد کاربری :

f24-13382

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات رنگی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

برش cnc

×