مهدی میهن دوست (ضایعات سیم مفتول لاستیک) - 13371

مهدی میهن دوست

ضایعات سیم مفتول لاستیک

50%
جزئیات...
نام :

مهدی میهن دوست

نام تجاری :

ضایعات سیم مفتول لاستیک

کد کاربری :

f24-13371

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1399

توضیحات :

ضایعات سیم مفتول لاستیک و سیم ریز میخرم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

سمنان ،گرمسار

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

×