محمد حقیقی (حمل و نقل دانا راه) - 13330

محمد حقیقی

حمل و نقل دانا راه

50%
جزئیات...
نام :

محمد حقیقی

نام تجاری :

حمل و نقل دانا راه

کد کاربری :

f24-13330

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03152464257
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1375

توضیحات :

حمل و نقل دانا راه حمل فولاد از مبداء اصفهان با کمترین قیمت پایانه مبارکه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،مبارکه

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

مشخصات:

حمل و نقل دانا راه

×