چت

آگهی های خرید سلیمانی - 13307

تجهیزات و ماشین آلات
15 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار دستگاه گیوتین

خریدار دستگاه گیوتین 3 متر ضخامت 20 میل هستیم.

×