چت

سلیمانی - 13307

نام :

سلیمانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13307

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدار دستگاه گیوتین

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،زرند

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

×