وحید محسنی - 1322

نام :

وحید محسنی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-1322

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1391

توضیحات :

خرید فروش انواع قراضه میزان 300 تن .

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

آذربايجان غربي ،اروميه خیابان سرباز شهید کوی ابوذر

توضیحات :

ساعات کاری : 10 صبح تا 8 شب شماره تماس :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

×