چت

اعلام موجودی تهران آهن - 13201

میلگرد
08 اسفند، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی میلگرد 08 اسفند (کد : 106329)

#قیمت #میلگرد #فایکو 🌎 سه شنبه 08 اسفند ماه ماه 1402 🌎 میلگرد آجدار10 ⏪ 274000 ریال میلگرد آجدار12 ⏪ 262000 ریال میلگرد آجدار14 ⏪ 252000 ریال میلگرد آجدار16 ⏪ 252000 ریال میلگرد آجدار18 ⏪ 252000 ریال میلگرد آجدار20 ⏪ 252000 ریال ⁨میلگرد آجدار22 ⏪ 252000 ریال ⁨میلگرد آجدار25 ⏪ 252000 ریال ⁨میلگرد آجدار28 ⏪ 252000 ریال ⁨میلگرد آجدار32 ⏪ 252000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : خانم جعفری 🔴 قیمت میلگرد 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت میلگرد می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/q15158 🔗 t.me/Tehran_ahan

میلگرد
08 اسفند، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی میلگرد 08 اسفند (کد : 106327)

#قیمت #میلگرد #ابهر 🌎 سه شنبه 08 اسفند ماه 1402 🌎 میلگرد آجدار8 ⏪ 259000 ریال میلگرد آجدار10 ⏪ 260500 ریال میلگرد آجدار12 ⏪ 250500 ریال میلگرد آجدار14 ⏪ 248000 ریال میلگرد آجدار16 ⏪ 248000 ریال میلگرد آجدار18 ⏪ 248000 ریال میلگرد آجدار20 ⏪ 248000 ریال ⁨میلگرد آجدار22 ⏪ 248000 ریال ⁨میلگرد آجدار25 ⏪ 248000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : خانم جعفری 🔴 لیست قیمت میلگرد ابهر 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت میلگرد می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/q15158 🔗 t.me/Tehran_ahan

ناودانی
08 اسفند، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی ناودانی 08 اسفند (کد : 106326)

#قیمت #ناودانی #البرز_غرب_ابهر #کارخانه 🌎 سه شنبه 08 اسفند ماه 1402 🌎 طول: 12متر ناودانی 8 ⏪ 290000 ریال ناودانی 10 ⏪ 281000 ریال ناودانی 12 ⏪ 281000 ریال ناودانی 14 ⏪ 285000 ریال ناودانی 16 ⏪ 285000 ریال ناودانی 18 ⏪ 296000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : آقای قاجار 🔴 مشاهده قیمت ناودانی 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت ناودانی می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/r38781 🔗 t.me/Tehran_ahan

ناودانی
08 اسفند، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی ناودانی 08 اسفند (کد : 106324)

#قیمت #ناودانی #ناب_تبریز #کارخانه 🌎 سه شنبه 08 اسفند ماه 1402 🌎 طول:6متر ناودانی 8 ⏪ 270000 ریال ناودانی 10 ⏪ 266000 ریال ناودانی 12 ⏪ 266000 ریال ناودانی 14 ⏪ تماس بگیرید ناودانی 16 ⏪ 268000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : آقای قاجار 🔴 مشاهده قیمت ناودانی 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت ناودانی می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/r38781 🔗 t.me/Tehran_ahan

نبشی
08 اسفند، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی نبشی 08 اسفند (کد : 106323)

#قیمت #نبشی #ظهوریان #کارخانه 🌎 سه شنبه 08 اسفند ماه 1402 🌎 طول:6متر نبشی30*30 ضخامت 3 ⏪ 267500 ریال نبشی40*40 ضخامت 4 ⏪ 265000 ریال نبشی50*50 ضخامت 5 ⏪ 265000 ریال نبشی60*60 ضخامت 6 ⏪ 265000 ریال نبشی80*80 ضخامت 8 ⏪ 265000 ریال نبشی100*100 ضخامت 10 ⏪ 265000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : آقای قاجار 🔴 مشاهده قیمت نبشی 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت نبشی می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/z24424 🔗 t.me/Tehran_ahan

نبشی
08 اسفند، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی نبشی 08 اسفند (کد : 106322)

#قیمت #نبشی #آریان_فولاد #کارخانه 🌎 سه شنبه 08 اسفند ماه 1402 🌎 طول:6متر نبشی40*40 ضخامت 3 ⏪ 270000 ریال نبشی40*40 ضخامت 4 ⏪ 260000 ریال نبشی50*50 ضخامت 4 ⏪ 255000 ریال نبشی50*50 ضخامت 5 ⏪ 255000 ریال نبشی60*60 ضخامت 6 ⏪ 255000 ریال نبشی70*70 ضخامت 7 ⏪ 260000 ریال نبشی80*80 ضخامت 8 ⏪ 255000 ریال نبشی10*10 ضخامت 10 ⏪ 262500 ریال نبشی 12*12 ضخامت 12 ⏪ 262500 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : آقای قاجار 🔴 مشاهده قیمت نبشی 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت نبشی می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/z24424 🔗 t.me/Tehran_ahan

پروفیل
08 اسفند، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی پروفیل 08 اسفند (کد : 106321)

#قیمت #پروفیل #جهان 🌎 سه شنبه 08 اسفند ماه 1402 🌎 قوطی و پروفیل ضخامت 2 ⏪ 415000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 2.5 ⏪ 425000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 3 ⏪ 465000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 4 ⏪ 470000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 5 ⏪ 470000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 6 ⏪ 500000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش :خانم رضایی 🔴 لیست کامل قیمت پروفیل 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت پروفیل می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/x13009 🔗 t.me/Tehran_ahan

پروفیل
08 اسفند، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی پروفیل 08 اسفند (کد : 106320)

#قیمت #پروفیل #صابری 🌎 سه شنبه 08 اسفند ماه 1402 🌎 قوطی و پروفیل ضخامت 2 ⏪ 417000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 2.5 ⏪ 417000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 3 ⏪ 417000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 4 ⏪ 460000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 5 ⏪ 470000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 6 ⏪ 470000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 8 ⏪ 490000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 10 ⏪ 490000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش :خانم رضایی 🔴 لیست کامل قیمت پروفیل 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت پروفیل می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/x13009 🔗 t.me/Tehran_ahan

تیرآهن
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن 29 بهمن (کد : 105216)

#قیمت #تیرآهن #فایکو 🌎 یکشنبه 29 بهمن ماه 1402 🌎 تیرآهن 14 ⏪ 37500000 ریال تیرآهن 16 ⏪ 47500000 ریال تیرآهن 18 ⏪ 56500000 ریال تیرآهن 20 ⏪ 75500000 ریال تیرآهن 22 ⏪ 89500000 ریال تیرآهن 24 ⏪ 109500000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : آقای قاجار 🔴 مشاهده قیمت تیرآهن فایکو 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت تیرآهن می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/p70862 🔗 t.me/Tehran_ahan

تیرآهن
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن 29 بهمن (کد : 105215)

#قیمت #تیرآهن #ذوب_آهن #انبار_تهران 🌎 یکشنبه 29 بهمن ماه 1402 🌎 تيرآهن 12 ⏪ 51000000 ریال تيرآهن 14 ⏪ 43000000 ریال تيرآهن 16 ⏪ 58500000 ریال تيرآهن 18 ⏪ 63500000 ریال تيرآهن20 ⏪ 89500000 ریال تیرآهن22 ⏪ 104500000 ریال تیرآهن24 ⏪ 119500000 ریال تیرآهن27 ⏪ 130500000 ریال تیرآهن30 ⏪ 191000000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : آقای قاجار 🔴 مشاهده قیمت تیرآهن ذوب آهن 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت تیرآهن می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/p70862 🔗 t.me/Tehran_ahan

میلگرد
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 29 بهمن (کد : 105214)

#قیمت #میلگرد #ابهر 🌎 یکشنبه 29 بهمن ماه 1402 🌎 میلگرد آجدار8 ⏪ 254000 ریال میلگرد آجدار10 ⏪ 255500 ریال میلگرد آجدار12 ⏪ 245500 ریال میلگرد آجدار14 ⏪ 243000 ریال میلگرد آجدار16 ⏪ 243000 ریال میلگرد آجدار18 ⏪ 243000 ریال میلگرد آجدار20 ⏪ 243000 ریال ⁨میلگرد آجدار22 ⏪ 243000 ریال ⁨میلگرد آجدار25 ⏪ 243000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : خانم جعفری 🔴 لیست قیمت میلگرد ابهر 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت میلگرد می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/q15158 🔗 t.me/Tehran_ahan

میلگرد
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 29 بهمن (کد : 105213)

#قیمت #میلگرد #امیرکبیر 🌎 یکشنبه 29 بهمن ماه 1402 🌎 میلگرد آجدار10 ⏪ 250000 ریال میلگرد آجدار12 ⏪ 250000 ریال میلگرد آجدار14 ⏪ 245000 ریال میلگرد آجدار16 ⏪ 245000 ریال میلگرد آجدار18 ⏪ 245000 ریال میلگرد آجدار20 ⏪ 245000 ریال ⁨میلگرد آجدار22 ⏪ 245000 ریال ⁨میلگرد آجدار25 ⏪ 245000 ریال میلگرد آجدار28 ⏪ 248000 ریال میلگرد آجدار32 ⏪ 248000 ریال 🔴 قیمت میلگرد 🔴 ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : خانم جعفری ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت میلگرد می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/q15158 🔗 t.me/Tehran_ahan

ناودانی
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی ناودانی 29 بهمن (کد : 105212)

#قیمت #ناودانی #البرز_غرب_ابهر #کارخانه 🌎 یکشنبه 29 بهمن ماه 1402 🌎 طول: 12متر ناودانی 8 ⏪ 290000 ریال ناودانی 10 ⏪ 281000 ریال ناودانی 12 ⏪ 281000 ریال ناودانی 14 ⏪ 285000 ریال ناودانی 16 ⏪ 285000 ریال ناودانی 18 ⏪ 296000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : آقای قاجار 🔴 مشاهده قیمت ناودانی 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت ناودانی می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/r38781 🔗 t.me/Tehran_ahan

ناودانی
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی ناودانی 29 بهمن (کد : 105211)

#قیمت #ناودانی #ناب_تبریز #کارخانه 🌎 یکشنبه 29 بهمن ماه 1402 🌎 طول:6متر ناودانی 8 ⏪ 267000 ریال ناودانی 10 ⏪ 265000 ریال ناودانی 12 ⏪ 265000 ریال ناودانی 14 ⏪ تماس بگیرید ناودانی 16 ⏪ 265000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : آقای قاجار 🔴 مشاهده قیمت ناودانی 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت ناودانی می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/r38781 🔗 t.me/Tehran_ahan

نبشی
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی نبشی 29 بهمن (کد : 105210)

#قیمت #نبشی #آریان_فولاد #کارخانه 🌎 یکشنبه 29 بهمن ماه 1402 🌎 طول:6متر نبشی40*40 ضخامت 3 ⏪ 267000 ریال نبشی40*40 ضخامت 4 ⏪ 257000 ریال نبشی50*50 ضخامت 4 ⏪ 252000 ریال نبشی50*50 ضخامت 5 ⏪ 252000 ریال نبشی60*60 ضخامت 6 ⏪ 252000 ریال نبشی70*70 ضخامت 7 ⏪ 257000 ریال نبشی80*80 ضخامت 8 ⏪ 252000 ریال نبشی10*10 ضخامت 10 ⏪ 259500 ریال نبشی 12*12 ضخامت 12 ⏪ 259500 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : آقای قاجار 🔴 مشاهده قیمت نبشی 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت نبشی می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/z24424 🔗 t.me/Tehran_ahan

نبشی
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی نبشی 29 بهمن (کد : 105209)

#قیمت #نبشی #سپهر_ایرانیان #کارخانه 🌎 یکشنبه 29 بهمن ماه 1402 🌎 طول:6متر نبشی30*30 ضخامت 3 ⏪ 270000 ریال نبشی40*40 ضخامت 3 ⏪ 268500 ریال نبشی40*40 ضخامت 4 ⏪ 268000 ریال نبشی50*50 ضخامت 4 ⏪ 267000 ریال نبشی50*50 ضخامت 5 ⏪ 267000 ریال نبشی60*60 ضخامت 5 ⏪ 268000 ریال نبشی60*60 ضخامت 6 ⏪ 268000 ریال نبشی80*80 ضخامت 8 ⏪ 265000 ریال نبشی100*100 ضخامت 10 ⏪ 265000 ریال نبشی120*120 ضخامت 12 ⏪ 270000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : آقای قاجار 🔴 مشاهده قیمت نبشی 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت نبشی می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/z24424 🔗 t.me/Tehran_ahan

پروفیل
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 29 بهمن (کد : 105208)

#قیمت #پروفیل #تهران_صدرا 🌎 یکشنبه 29 بهمن ماه 1402 🌎 قوطی و پروفیل ضخامت 2 ⏪ 403000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 2.5 ⏪ 400000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 3 ⏪ 400000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 4 ⏪ 400000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش :خانم رضایی 🔴 لیست کامل قیمت پروفیل 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت پروفیل می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/x13009 🔗 t.me/Tehran_ahan

پروفیل
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 29 بهمن (کد : 105207)

#قیمت #پروفیل #تهران_شرق 🌎 یکشنبه 29 بهمن ماه 1402 🌎 قوطی و پروفیل ضخامت 2 ⏪ 405000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 2.5 ⏪ 405000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 3 ⏪ 405000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 4 ⏪ 442000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 5 ⏪ 452000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 6 ⏪ 452000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 8 ⏪ 462000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش :خانم رضایی 🔴 لیست کامل قیمت پروفیل 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت پروفیل می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/x13009 🔗 t.me/Tehran_ahan

پروفیل
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 29 بهمن (کد : 105206)

#قیمت #پروفیل #کیان_پرشیا 🌎 یکشنبه 29 بهمن ماه 1402 🌎 قوطی و پروفیل ضخامت 2 ⏪ 403000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 2.5 ⏪ 393000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش :خانم رضایی 🔴 لیست کامل قیمت پروفیل 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت پروفیل می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/x13009 🔗 t.me/Tehran_ahan

پروفیل
28 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 28 بهمن (کد : 105006)

#قیمت #پروفیل #تهران_صدرا 🌎 شنبه 28 بهمن ماه 1402 🌎 قوطی و پروفیل ضخامت 2 ⏪ 403000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 2.5 ⏪ 400000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 3 ⏪ 400000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 4 ⏪ 400000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش :خانم رضایی 🔴 لیست کامل قیمت پروفیل 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت پروفیل می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/x13009 🔗 t.me/Tehran_ahan

پروفیل
28 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 28 بهمن (کد : 105005)

#قیمت #پروفیل #تهران_شرق 🌎 شنبه 28 بهمن ماه 1402 🌎 قوطی و پروفیل ضخامت 2 ⏪ 405000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 2.5 ⏪ 405000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 3 ⏪ 405000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 4 ⏪ 442000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 5 ⏪ 452000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 6 ⏪ 452000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 8 ⏪ 462000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش :خانم رضایی 🔴 لیست کامل قیمت پروفیل 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت پروفیل می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/x13009 🔗 t.me/Tehran_ahan

پروفیل
28 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 28 بهمن (کد : 105003)

#قیمت #پروفیل #کیان_پرشیا 🌎 شنبه 28 بهمن ماه 1402 🌎 قوطی و پروفیل ضخامت 2 ⏪ 403000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 2.5 ⏪ 393000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش :خانم رضایی 🔴 لیست کامل قیمت پروفیل 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت پروفیل می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/x13009 🔗 t.me/Tehran_ahan

میلگرد
18 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 18 بهمن (کد : 104085)

#قیمت #میلگرد #فایکو 🌎 چهارشنبه 18 بهمن ماه 1402 🌎 میلگرد آجدار10 ⏪ 250000 ریال میلگرد آجدار12 ⏪ 250000 ریال میلگرد آجدار14 ⏪ 240000 ریال میلگرد آجدار16 ⏪ 240000 ریال میلگرد آجدار18 ⏪ 240000 ریال میلگرد آجدار20 ⏪ 240000 ریال ⁨میلگرد آجدار22 ⏪ 240000 ریال میلگرد آجدار25 ⏪ 240000 ریال میلگرد آجدار28 ⏪ 240000 ریال میلگرد آجدار32 ⏪ 240000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : خانم جعفری 🔴 قیمت میلگرد 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت میلگرد می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/q15158 🔗 t.me/Tehran_ahan

میلگرد
18 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 18 بهمن (کد : 104084)

#قیمت #میلگرد #ابهر 🌎 چهارشنبه 18 بهمن ماه 1402 🌎 میلگرد آجدار8 ⏪ 253000 ریال میلگرد آجدار10 ⏪ 253500 ریال میلگرد آجدار12 ⏪ 243500 ریال میلگرد آجدار14 ⏪ 242000 ریال میلگرد آجدار16 ⏪ 242000 ریال میلگرد آجدار18 ⏪ 242000 ریال میلگرد آجدار20 ⏪ 242000 ریال ⁨میلگرد آجدار22 ⏪ 242000 ریال ⁨میلگرد آجدار25 ⏪ 242000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : خانم جعفری 🔴 لیست قیمت میلگرد ابهر 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت میلگرد می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/q15158 🔗 t.me/Tehran_ahan

پروفیل
18 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 18 بهمن (کد : 104083)

#قیمت #پروفیل #تهران_صدرا 🌎 چهارشنبه 18 بهمن ماه 1402 🌎 قوطی و پروفیل ضخامت 2 ⏪ 403000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 2.5 ⏪ 400000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 3 ⏪ 400000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 4 ⏪ 400000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش :خانم رضایی 🔴 لیست کامل قیمت پروفیل 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت پروفیل می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/x13009 🔗 t.me/Tehran_ahan

پروفیل
18 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 18 بهمن (کد : 104082)

#قیمت #پروفیل #تهران_شرق 🌎 چهارشنبه 18 بهمن ماه 1402 🌎 قوطی و پروفیل ضخامت 2 ⏪ 405000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 2.5 ⏪ 405000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 3 ⏪ 405000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 4 ⏪ 442000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 5 ⏪ 452000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 6 ⏪ 452000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 8 ⏪ 462000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش :خانم رضایی 🔴 لیست کامل قیمت پروفیل 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت پروفیل می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/x13009 🔗 t.me/Tehran_ahan

پروفیل
18 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 18 بهمن (کد : 104081)

#قیمت #پروفیل #کیان_پرشیا 🌎 چهارشنبه 18 بهمن ماه 1402 🌎 قوطی و پروفیل ضخامت 2 ⏪ 403000 ریال قوطی و پروفیل ضخامت 2.5 ⏪ 393000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش :خانم رضایی 🔴 لیست کامل قیمت پروفیل 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت پروفیل می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/x13009 🔗 t.me/Tehran_ahan

تیرآهن
17 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن 17 بهمن (کد : 103938)

#قیمت #تیرآهن #فایکو 🌎 سه شنبه 17 بهمن ماه 1402 🌎 تیرآهن 14 ⏪ 36500000 ریال تیرآهن 16 ⏪ 46500000 ریال تیرآهن 18 ⏪ 56500000 ریال تیرآهن 20 ⏪ تماس بگیرید تیرآهن 22 ⏪ 89500000 ریال تیرآهن 24 ⏪ 109500000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : آقای قاجار 🔴 مشاهده قیمت تیرآهن فایکو 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت تیرآهن می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/p70862 🔗 t.me/Tehran_ahan

تیرآهن
17 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن 17 بهمن (کد : 103937)

#قیمت #تیرآهن #ذوب_آهن #انبار_تهران 🌎 سه شنبه 17 بهمن ماه 1402 🌎 تيرآهن 12 ⏪ 50000000 ریال تيرآهن 14 ⏪ 41800000 ریال تيرآهن 16 ⏪ 52800000 ریال تيرآهن 18 ⏪ 61800000 ریال تيرآهن20 ⏪ 87500000 ریال تیرآهن22 ⏪ 102500000 ریال تیرآهن24 ⏪ 120500000 ریال تیرآهن27 ⏪ 129500000 ریال تیرآهن30 ⏪ 159500000 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : آقای قاجار 🔴 مشاهده قیمت تیرآهن ذوب آهن 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت تیرآهن می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅ (50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/p70862 🔗 t.me/Tehran_ahan

میلگرد
17 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 17 بهمن (کد : 103936)

#قیمت #میلگرد #ظفر_بناب 🌎 سه شنبه 17 بهمن ماه 1402 🌎 میلگرد آجدار10 ⏪ 253000 ریال میلگرد آجدار12 ⏪ 245500 ریال میلگرد آجدار14 ⏪ 241500 ریال میلگرد آجدار16 ⏪ 241500 ریال میلگرد آجدار18 ⏪ 241500 ریال میلگرد آجدار20 ⏪ 241500 ریال ⁨میلگرد آجدار22 ⏪ 241500 ریال ⁨میلگرد آجدار25 ⏪ 241500 ریال ⁨میلگرد آجدار28 ⏪ 241500 ریال ✅تهران آهن خریدی امن,آسان,ارزان ✅کارشناس فروش : خانم جعفری 🔴 قیمت میلگرد 🔴 ⚙️برای مشاهده کامل جدول قیمت میلگرد می توانید به سایت تهران آهن مراجعه کنید: ✅(50 خط ویژه): ☎️021-86073000 📱 instagram.com/tehran.ahan 🌏 https://b2n.ir/q15158 🔗 t.me/Tehran_ahan

×