تامین فولاد خاتم (قربانی) - 13189

تامین فولاد خاتم

قربانی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

تامین فولاد خاتم

نام مدیر عامل :

قربانی

کد کاربری :

f24-13189

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تامین فولاد خاتم تامین کننده ی انواع مقاطع طویا آهن و فولادی انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل واردات تیر هاش انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی و استیل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

فلزات رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

سایر لوله ها

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

تیرآهن هاش (H)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

استیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

قوطی ستونی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت