امین سالک

پترو ساخت چهل ستون

44%
جزئیات...

آگهی های خرید امین سالک (پترو ساخت چهل ستون) - 13150

فلزات آلیاژی
04 خرداد، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق A516

خریدار ورق A516 با ضخامت های 6 و 8 میزان 120 تن و ضخامت 20 میل تعداد 5 برگ و ضخامت 4 میل تعداد 1 برگ هستیم.

×