امین سالک

پترو ساخت چهل ستون

48%
نام :

امین سالک

نام تجاری :

پترو ساخت چهل ستون

کد کاربری :

f24-13150

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پترو ساخت چهل ستون .

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پترو ساخت چهل ستون .

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید امین سالک

مشاهده بیشتر