چت

امین سالک (پترو ساخت چهل ستون) - 13150

امین سالک

پترو ساخت چهل ستون

44%
جزئیات...
نام :

امین سالک

نام تجاری :

پترو ساخت چهل ستون

کد کاربری :

f24-13150

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پترو ساخت چهل ستون .

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

مشخصات:

پترو ساخت چهل ستون .

×