احسان آسوده

نگین فولاد السا

44%
نام :

احسان آسوده

نام تجاری :

نگین فولاد السا

کد کاربری :

f24-13146

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02144448200
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین تیر و هاش

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن هاش (H)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :