اسماعیل افشین (بازرگانی افشین) - 13120

اسماعیل افشین

بازرگانی افشین

44%
جزئیات...
نام :

اسماعیل افشین

نام تجاری :

بازرگانی افشین

کد کاربری :

f24-13120

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 08337294857 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی افشین تامین انواع ورق گالوانیزه کاشان و مبارکه و ... میلگرد قوطی و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

کرمانشاه ،کرمانشاه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

میلگرد آجدار