آرمان گستر اقتدار(آهن آرمان)

مهدی اسلامی

51%
نام شرکت :

آرمان گستر اقتدار(آهن آرمان)

نام مدیر عامل :

مهدی اسلامی

کد کاربری :

f24-13119

وب سایت :

www.ahanarman.com

ایمیل :

info@ahanarman.com

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران یوسف آباد خیابان شهید ابوالفضل فراهانی‌پور

کدپستی :

1433813616

تعداد پرسنل :

20

تلفن :

88551126

توضیحات :

آگهی های فروش آرمان گستر اقتدار(آهن آرمان)

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید