نام شرکت :

رزا گروپ

نام مدیر عامل :

علی رضوی

کد کاربری :

f24-13109

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02186125784
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

رزا گروپ تولیدکننده لوله و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی رزا گروپ

مشاهده بیشتر