رزا گروپ (علی رضوی) - 13109

رزا گروپ

علی رضوی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

رزا گروپ

نام مدیر عامل :

علی رضوی

کد کاربری :

f24-13109

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02186125784
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

رزا گروپ تولیدکننده لوله و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

×