شهرام میرزاخانی

آهن آلات میرزاخانی

44%
نام :

شهرام میرزاخانی

نام تجاری :

آهن آلات میرزاخانی

کد کاربری :

f24-13080

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 07138229064 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن آلات میرزاخانی خرید و فروش میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :