نام شرکت :

کویر نگین بین الملل

نام مدیر عامل :

عسگری

کد کاربری :

f24-1306

وب سایت :

Www.bknco.ir

ایمیل :

تلفن : 03133773900
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

1393

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خریدار و صادر کننده انوع آهن آلات به افغانستان و پاکستان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :