شیرازی

مهان فولاد سپاهان

50%
نام :

شیرازی

نام تجاری :

مهان فولاد سپاهان

کد کاربری :

f24-13045

وب سایت :

https://t.me/mahanfoolad

ایمیل :

-

تلفن : 0313714000
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مهان فولاد سپاهان تامین انواع ورق گرم . مبارکه . کاویان . اکسین

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی شیرازی

مشاهده بیشتر