برادران احمدی (احمدی ) - 1299

برادران احمدی

احمدی

47%
جزئیات...
نام شرکت :

برادران احمدی

نام مدیر عامل :

احمدی

کد کاربری :

f24-1299

وب سایت :

ایمیل :

www.mortzaahmadi.63630@gmail.com

تلفن : 02637301413 ،
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آهن آلات برشکاری

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×