نام شرکت :

حدید قطعه سپاهان

نام مدیر عامل :

محمد اکلیلی

کد کاربری :

f24-12977

وب سایت :

-

ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

حدید قطعه سپاهان تامین کننده ی شمش و اسفنجی . سنگ آهن . کنسانتره . گندله ضایعات آهن . 03132248392 03132245749

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

حدید قطعه سپاهان تامین کننده ی ضایعات آهن .

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

حدید قطعه سپاهان تامین کننده ی شمش و اسفنجی . سنگ آهن . کنسانتره . گندله

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی حدید قطعه سپاهان

مشاهده بیشتر