چت

افشاری

شرکت پایژه نما بنا

44%
جزئیات...

آگهی های خرید افشاری (شرکت پایژه نما بنا) - 12976

تولیدات و مصنوعات فلزی
20 دی، 1400 2 سال پیش

خریدار بولت

خریدار 2000 عدد بولت قطر ۱۴طول درگیر در بتن ۱۵سانت بولت اتصال فیزیکی هستیم.

×