چت

افشاری (شرکت پایژه نما بنا) - 12976

افشاری

شرکت پایژه نما بنا

44%
جزئیات...
نام :

افشاری

نام تجاری :

شرکت پایژه نما بنا

کد کاربری :

f24-12976

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت پایژه نما بنا سازه های فلزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

شرکت پایژه نما بنا سازه های فلزی

×