فرهاد مظفری (گروه صنعتی اسکندری) - 12949

فرهاد مظفری

گروه صنعتی اسکندری

44%
جزئیات...
نام :

فرهاد مظفری

نام تجاری :

گروه صنعتی اسکندری

کد کاربری :

f24-12949

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

گروه صنعتی اسکندری فروش ابزار آلات صنعتی و ساختمانی. مته و تراشکاری . ایمنی و عمومی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

فروش ابزار آلات صنعتی و ساختمانی. مته و تراشکاری . ایمنی و عمومی

×