فرهاد مظفری

گروه صنعتی اسکندری

44%
نام :

فرهاد مظفری

نام تجاری :

گروه صنعتی اسکندری

کد کاربری :

f24-12949

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

گروه صنعتی اسکندری فروش ابزار آلات صنعتی و ساختمانی. مته و تراشکاری . ایمنی و عمومی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فروش ابزار آلات صنعتی و ساختمانی. مته و تراشکاری . ایمنی و عمومی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید