نام :

آهن آلات زاگرس

نام تجاری :

حسن زاده

کد کاربری :

f24-12946

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن آلات زاگرس انواع میلگرد و خاموت و سیم مفتول

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

چهارمحال وبختيارئ ،شهركرد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

آهن آلات زاگرس انواع میلگرد و خاموت و سیم مفتول

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

آهن آلات زاگرس انواع میلگرد و خاموت و سیم مفتول

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی آهن آلات زاگرس

مشاهده بیشتر