نام :

محمود حمیدی

نام تجاری :

تایباد فلز

کد کاربری :

f24-12945

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 05154555050
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تایباد فلز تامین پروفیل و ورق گالوانیزه 05154555050

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی محمود حمیدی

مشاهده بیشتر