علی ملکی (الوند استیل) - 12940

علی ملکی

الوند استیل

44%
جزئیات...
نام :

علی ملکی

نام تجاری :

الوند استیل

کد کاربری :

f24-12940

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

الوند استیل فروش ورق استیل و آلومینیوم و ورق پانچ آهن .

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

همدان ،همدان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

استیل

مشخصات:

الوند استیل فروش ورق استیل و آلومینیوم و ورق پانچ آهن .