حمید شاکردی (فولاد آبگینه) - 12920

حمید شاکردی

فولاد آبگینه

58%
جزئیات...
نام :

حمید شاکردی

نام تجاری :

فولاد آبگینه

کد کاربری :

f24-12920

وب سایت :

-

ایمیل :

hshakerdi@gmail.com

تلفن : 0214444174
کد ملی :

1552195694

سال آغاز فعالیت :

1391

توضیحات :

فولاد آبگینه تولید قطعات فولاد ی و خودرو یی 0214444174

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

فولاد آبگینه تولید قطعات فولاد ی و خودرو یی 0214444174

×