چت

فولاد سلین والا (شافعی) - 12872

نام شرکت :

فولاد سلین والا

نام مدیر عامل :

شافعی

کد کاربری :

f24-12872

وب سایت : https://slensteel.com/
ایمیل :

-

تلفن : 0873132 ، 02146042013 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فرو ش و تامین داخلی و صادرات انواع مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كردستان ،سقز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر لوله ها

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

ناودانی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×