نام :

سعید شکری

نام تجاری :

بناب

کد کاربری :

f24-12866

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

قوطی و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،بناب

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :