نام :

علی خالدی

نام تجاری :

مطمئن بار

کد کاربری :

f24-12846

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

حمل و نقل مطمئن بار 09133892438

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

حمل و نقل مطمئن بار اصفهان

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید علی خالدی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید