الپیدالند (باقری) - 12838

الپیدالند

باقری

44%
جزئیات...
نام شرکت :

الپیدالند

نام مدیر عامل :

باقری

کد کاربری :

f24-12838

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

الپیدالند ساخت و ساز و پیش فروش آپارتمان 09905050481

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

فروش آپارتمان

×