شیدا قیاسی

آتیه الکترونیک فولاد ایرانیان

44%
نام :

شیدا قیاسی

نام تجاری :

آتیه الکترونیک فولاد ایرانیان

کد کاربری :

f24-12827

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02142214000 ، 02142214
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت آتیه الکترونیک فولاد ایرانیان 02142214000

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

02142214000

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :