نام شرکت :

آهن آلات جهان گستر

نام مدیر عامل :

محمد پناه

کد کاربری :

f24-12799

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 07644344698 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1395

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آهن آلات جهان گستر فروش انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی انواع ورق ، پروفیل ، میلگرد ، تیرآهن ، نبشی 07644344698

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

هرمزگان ،بستك شهر جناح بلوار امام خمینی دفتر آهن آلات جناح گستر

کدپستی :

7961143638

تعداد پرسنل :

4

تلفن :

07644344698

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

انواع توری

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

قوطی ستونی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی آهن آلات جهان گستر

مشاهده بیشتر